Taoufik Mathlouthi, Meccacola, Kai Juenemann, Portrait, Photo, paris, mecca cola,
Taoufik Mathlouthi, meccacola, for Zeitleben